TV-süsteem

Hoone TV-süsteemi planeerimisel on oluline, mida soovitakse vaatama hakata ja millised on võimalikud variandid:
* Hoonele lisatakse analoogsüsteemi eetriantennid
* Lisaks analoogantennidele paigaldatakse täiendavalt SAT-TV antennid
* Liituda kaabeltelevisiooni või digitaaltelevisiooni operaatoriga

TV-võrgu ülesehitusel lähtutakse kehtivatest normidest, tagamaks igas ühenduspesas vastava
tugevusega signaal.