Teenused

AS Selko Security poolt pakutavad teenused jagunevad kolme rühma:

* Projekteerimine
* Nõrkvoolusüsteemide paigaldamine
* Hooldus

Täiendavalt annab AS Selko Security oma klientidele tehnilist konsultatsiooni konkreetsete
tehniliste projektide väljatöötamisel, turvalisuse tagamisel või süsteemide täiustamisel.