Hooldus

Korrapärase hoolduse eesmärgiks on paigaldatud seadmete ja süsteemide igapäevase tõrgeteta töö tagamine.

Automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide hooldustööde mahud on sätestatud siseministri 18. 01. 2013. a määrusega Nr.1 “Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemidele ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse”.
Häiresüsteemide hooldamise vajaduseks on pikendada meie poolt paigaldatud objektil häiresüsteemi tööiga ja oluliselt vähendada rikete esinemise võimalust ning parandada häiresüsteemi töökindlust.
Hooldustööde käigus kontrollitakse seadmete töökorras olekut, seadmed ja süsteemi komponendid puhastatakse, kõrvaldatakse vead või võimalikud rikked, kontrollitakse toiteallikate voolutarvet ja mahtuvust.

Kindlasti tuleb turvaseadmeid regulaarselt hooldada. Ei maksa arvata, et kui seade nö valehäireid ei edasta, siis ohtu pole. On võimalus, et andurid ei registreeri ohtusid ning süsteem lihtsalt ei tööta.

Tavapäraselt sõlmime hoolduse teostamiseks hoolduslepingu.

Selleks, et pakkuda klientidele kvaliteetset hooldusteenust omame kõiki vajalikke lubasid ja sertifikaate ning koolitatud ja oskuslikku hooldusmeeskonda. Samuti pakume klientidele 24 tundi telefoni teel tugiteenust.

Hoolduse kontaktid :

Tel. +372 7390 280

Mob:+372 5249 800

hooldus@selko.ee