Ajalugu

AS Selko Security (esialgse nimega AS Selko) sünnipäevaks ehk Tartu Linnavalitsuses registreerimise päevaks on 21.12.1990.a.

1990 – 1995:

* AS Selko asutati 21.12.1990.a. Tartus
* Majandustegevusega alustati 1991.aastal
* Alustati tehnilise valve paigaldusteenuse pakkumisega
* Ettevõttes kasvas töötajate arv kuuelt inimeselt kümnele inimesele

1996 – 2000:
* seoses äriregistrisse kandmisega 09.09.1996.a. muutus ettevõtte nimi: aktsiaseltsist Selko sai AS Selko Security
* ettevõttele väljastati jaanuaris 1997.a. kvaliteedi vastavussertifikaat ISO 9001:2000
* astuti Eesti Turvaettevõtete Liidu liikmeks
* alustati lisaks valve- ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemide paigalduse pakkumisele ka elektri-, elekterside- ja muude nõrkvoolutööde pakkumisega
* töötajate arv: 15 inimest

2001 – 2006….:
* AS Selko Security registreeriti majandusregistris kui automaatsete tulekahjusüsteeme projekteeriv, paigaldav ja hooldav ettevõte
* ettevõttele väljastati 23.03.2004.a. Politseiameti poolt valveseadmestiku projekteerimise, paigaldamise ja hooldamise litsents
* AS Selko Security aktsiad registreeriti Eesti Väärtpaberite keskregistris
* Töötajate arv: 21 inimest