Turvasüsteemid

Turvasüsteemi ülesanne on anda häiresignaal turvafirmasse ja/või informeerida objekti omanikku, kui valve all olevatesse ruumidesse või territooriumile on tunginud kõrvalised isikud.
Valvesignalisatsiooni süsteem koosneb keskseadmest ja erinevatest anduritest. Keskseade valitakse vastavalt objekti suurusele ja vajadustele kuid nii, et iga andur oleks eraldi tsoonis.

Andurite valik vastavalt ruumi iseärasustele:
* loomakindel liikumisandur
* Passivne liikumisandur PIR
* PIR+ mikrolaineandur
* Antimaski andur
* Klaasidetektor
* Vibratsioonidetektor
* Aktiivkiired
* Magnetandurid

Olenevalt keskseadme tüübist on võimalik kasutada erinevaid lisafunktsioone:

  • Arvutis asuv graafiline liides
  • Telefoniga juhtimis võimalus
  • Sidumine läbipääsusüsteemiga
  • Sidumine videosüsteemiga
  • Sidumine hoone automaatikaga jne.

AS Selko Security põhimisteks koostööpartneriteks selles valdkonnas on :

   FoxSec valve- ja läbipääsusüsteemid

   InnerRange Inception valve- ja läbipääsusüsteemid

      InnerRange Integriti valve- ja läbipääsusüsteemid

 

DSC valvesüsteemid

    Paradox valvesüsteemid