Firmast

AS SELKO SECURITY on asutatud 1990.a. detsembris ning on 100% erakapitalil põhinev aktsiaselts. Tänaseks on 30 töötajaga ettevõte kujunenud juhtivaks turvafirmaks Lõuna-Eestis. Ettevõtte klientideks on pangad, muuseumid, kaubanduskeskused, tööstusettevõtted, koolid, eramu- ja korteriomanikud jne. Firma põµhitegevuseks on igat liiki kaasaegsete häiresüsteemide projekteerimine, müük ja paigaldus ning hilisem hooldus.
AS SELKO SECURITY on üks esimesi turvafirmasid Eestis, kellele omistati 1997.a. jaanuaris ISO-9001 nõuetele vastav vastavussertifikaat. AS SELKO SECURITY omab vastavussertifikaati, mille alusel on õigus projekteerida, paigaldada ja hooldada tulekahjusignalisatsioonisüsteeme.
Samuti omab AS SELKO SECURITY tegevuslubasid, mille alusel on õigus teostada valveseadmestiku projekteerimis-, paigaldamis- ja hooldustöid ning elektri-, elekterside- ja nõrkvoolutöid.

AS SELKO SECURITY pakub oma klientidele mitmekülgset teenustepaketti, mille keskseks lüliks on tehniline valve.
Peamisteks turvasüsteemide liikideks, millega tegeleme, on:
* vargusvastased häiresüsteemid
* automaatsed tulekahjuhäiresüsteemid
* videovalvesüsteemid
* läbipääsusüsteemid
* kõnesüsteemid
* fono- ja koodlukud
* arvuti- ja sidevõrgud
* TV-süsteemid
* helindussüsteemid.
Lisaks eeltoodule annab ettevõte nõu, konsulteerib, projekteerib ning aitab lahendada turvalisusega seonduvaid probleeme lähtudes kliendi soovidest ja arvestades objekti eripära.
AS SELKO SECURITY osutab teenust geograafiliselt üle Eestimaa. Regionaalselt osutatakse tehnilise valve teenust Tallinnas, Harjumaal, Tartus, Tartumaal, Valgas, Ida- ja Lääne-Virumaal.

Erilist tähelepanu pöörab ettevõte pakutava teenuse kvaliteedile. Valvetehnika kvaliteedi all mõistab AS SELKO SECURITY põhiliselt seadmete töö- ja häirekindlust ning seadmete paigaldusoskust. Firma tehnilised töötajad on kõrge kvalifikatsiooniga, kes on saanud sellekohase väljaõppe. Juhtiv tehniline personal on selles valdkonnas töötanud 20-30 aastat alustades Tartu Valveosakonnas.

Ettevõtte missiooniks on osutada klientidele tehnilist abi, et ennetada õnnetusi, säilitada vara ning vähendada turvariske.

Seejuures lähtub AS SELKO SECURITY järgmistest põhimõtetest:
* usaldusväärsus;
* professionaalsus;
* teenuste ja teeninduse kõrge kvaliteet;
* pidev teenuste arendus;
* töötajate motiveeritus.